Kalix konstbadare

In aqua sit veritas

Jöns Svanberg Memorial

Varje vår i början av maj avslutar vi tävlingsåret med ett större arrangemang till minne av vårt "skyddshelgon" Jöns Svanberg.

Jöns Svanberg, född den 6 juli 1771 i Nederkalix, död den 15 januari 1851 i Uppsala, var en

svensk präst, naturvetare och idrottsfrämjare. Svanberg föddes i ett allmogehem i Nederkalix.

Hans syster var mor till orientalisten Henrik Gerhard Lindgren . Han fick sin första skolgång i

Torneå. Vid sexton års ålder kom han till Uppsala universitet, där han 1789 knöts till

observatoriet och 1794 disputerade, varefter han blev docent i matematik. Under sin studietid

var han även kurator för den Västerbottniska nationen. År 1803 förordnades han till Kungliga

Vetenskapsakademiens (KVA:s) astronom. År 1806 blev han professor i fältmätning och

1811 professor i matematik.

 

Svanberg var ledamot av KVA från 1798, och var akademiens sekreterare 1803 till 1811. Han

var också ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala från 1798, och societetens sekreterare

från 1829, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien från 1802, ledamot av Kungliga

Lantbruksakademien från 1815 samt ledamot av Franska institutet från 1815 och ledamot i

ytterligare utländska vetenskapliga och lärda samfund.

Åren 1801-03 utförde Svanberg omfattande gradmätningar i nordligaste Sverige och fick

bland annat därför ett förnämligt franskt astronomiskt pris. Hans forskningsverksamhet gällde

i övrigt pendelförsök, försök för bestämmande av mått, mål och vikt samt hypoteser rörande

världsrymdens temperatur.

 

År 1841 tog Svanberg avsked som professor och utnämndes till teologie doktor och verkade

härefter som kyrkoherde i pastoratet Alunda i närheten av Uppsala. Han avled 1851 i Uppsala.

Svanberg grundade år 1796 simföreningen Upsala Simsällskap, som är Sveriges äldsta

idrottsförening och sannolikt världens äldsta simförening. Hemgården i Ytterbyn i Kalix

kommun ägs av ättlingar till Jöns Svanbergs bror.

Jöns Svanberg ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.

I Statens porträttsamling på Gripsholms slott återfinns en bröstbild utförd av Johan Gustaf

Sandberg.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)